Publicaties

Marktaanvraag voor de import en verwerking van glufosinaat-tolerante rijst

Adviezen | 05.03.2004 | 040305-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een marktaanvraag voor de import en verwerking van genetisch gemodificeerde rijst. In de rijstplanten wordt een extra gen tot expressie gebracht wat codeert voor het enzym fosfinotricineacetyltransferase (PAT). Hierdoor heeft de plant tolerantie verworven voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. De klimatologische omstandigheden sluiten groei en verspreiding van rijst in Nederland uit. Bovendien komen er in de Nederlandse flora geen wilde verwanten van rijst voor. De COGEM acht derhalve de kans uitgesloten dat eventueel incidenteel morsen van rijstkorrels leidt tot verspreiding van rijst. De COGEM heeft tegen de import en verwerking van onderhavige rijst daarom geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie