Publicaties

Levensbeschouwing en biotechnologie. Een analyse van normatieve argumenten

Onderzoeksrapporten | 19.10.2007 | CGM 2007-08

Het rapport beschrijft het onderzoek naar normatieve argumenten die (aanhangers van) twaalf in Nederland belangrijke levensbeschouwingen gebruiken als basis voor hun standpunten en opvattingen over biotechnologie en genetische modificatie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de COGEM. En bestaat uit interviews met ter zake kundige vertegenwoordigers van de levensbeschouwing, focusgroepbijeenkomsten met burgers die de levensbeschouwing aanhangen en een literatuuronderzoek.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie