Publicaties

Klinische toepassing van Lactococcus lactis met daarin een recombinant humaan interleukine-10 (hIL-10) gen bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Adviezen | 03.09.2002 | 020823-02

Het betreft hier een aanvraag voor een fase I studie met de bacteriestam Lactococcus lactis die het humane signaalmolecuul voor onderdrukking van het immuunsysteem (hIL-10) tot expressie brengt bij patiënten met de ziekte van Crohn. Verondersteld wordt dat deze chronische ontstekingsreactie veroorzaakt wordt door een verstoorde balans in het immuunsysteem. Toediening van hIL-10 zou die balans kunnen herstellen.De COGEM is van mening dat de L. lactis stam voldoende biologisch is ingeperkt en onder de hierna genoemde voorwaarden geen risico vormt voor mens en milieu. De COGEM acht het wenselijk om faeces van patiënten die in staat zijn de L. lactis stam uit te scheiden, op te vangen en te desinfecteren. Daarnaast dient gedurende het experiment monitoring op uitscheiding van L. lactis plaats te vinden.

Download publicatie