Publicaties

Kleinschalige veldproef met genetisch gemodificeerde populieren met een verminderd ligninegehalte

Adviezen | 05.12.2008 | 081205-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van een kleinschalige veldproef (categorie 1) met niet-bloeiende genetisch gemodificeerde (gg-) populieren (grauwe abelen). De populieren hebben een verlaagd ligninegehalte omdat de populieren het enzym cinnamoyl CoA reductase tot expressie brengen. Daarnaast wordt het hpt gen tot expressie gebracht waardoor de populieren resistent zijn voor hygromycine.
In Nederland komen enkele soorten populieren voor, waaronder de grauwe abeel. Deze soort is een hybride van de ratelpopulier en de witte abeel, die beiden in Nederland voorkomen. De grauwe abeel kan kruisen met zijn oudersoorten. Verder is de grauwe abeel in staat om zich vegetatief te vermeerderen via wortelstekken. Ook vegetatieve vermeerdering via takken is niet volledig uit te sluiten. Dit alles betekent dat zonder voorzorgsmaatregelen kruisbestuiving en verwildering van de gg-populieren niet uit te sluiten is.
De populieren worden in een korte omloopteelt geteeld. Hierdoor is de kans dat bloei optreedt klein. Om eventueel toch aanwezige bloeiwijzen tijdig te kunnen detecteren en verwijderen (zodat geen zaad of stuifmeel wordt gevormd) adviseert de COGEM om tijdens het bloeiseizoen elke week te controleren op aanwezigheid van bloeiwijzen (en deze te verwijderen). Buiten het bloeiseizoen dient dit elke maand te gebeuren. Verder dient de aanvrager te monitoren op het opkomen van wortelstekken en deze te verwijderen. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat de gg-populieren zich verspreiden via het vormen van wortels op afgewaaide takken valt dit niet volledig uit te sluiten. Daarom adviseert de COGEM om een hek om de veldproef (proefobject en randrijen van niet-gg populieren) te plaatsen zodat verspreiding van takken buiten het proefobject wordt tegengegaan.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde en aanvullende voorwaarden, geen bezwaar en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie