Publicaties

Kleinschalige veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylopectinegehalte

Adviezen | 06.12.2005 | 051206-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van kleinschalige (klasse twee) veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelen (Solanum tuberosum) met een verlaagd amylopectinegehalte. Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is het bestuderen van het zetmeelgehalte en de zetmeelsamenstelling in knollen onder veldomstandigheden. De aardappel kan in Nederland niet uitkruisen naar wilde verwanten. De aardappel kan wel uitkruisen naar andere cultuurrassen, maar de kans hierop is zeer beperkt. De knollen zijn vorstgevoelig en zullen de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. In de noodzaak om eventuele aardappelopslag uit zaad of achterbleven knollen te verwijderen wordt in het kader van de verplichte bestrijding van Phytophhtora infestans voorzien. De COGEM is verder van mening dat aan alle criteria die gesteld worden aan een klasse twee experiment wordt voldaan. Bij eventuele opschaling van de veldproef acht de COGEM het noodzakelijk dat gegevens over vorsttolerantie worden verstrekt.De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie