Publicaties

Karakterisering van virale factoren betrokken bij replicatie van single-stranded DNA virussen

Adviezen | 01.10.2001 | 011001-02

De aanvrager is voornemens full-lenght moleculaire kloons te genereren van het humane TT virus (TTV) en het TTV-like minivirus (TLMV). De infectiviteit van de gegenereerde kloons zal worden getest in een panel van humane primaire cellen, tumorcellijnen en in Epstein Barr Virus (EBV)-geïmmortaliseerde lymfocyten. De open reading frames (ORF) 1 tot en met 3 van elk virus zullen tot expressie worden gebracht in E. coli ten behoeve van functionele en bindingsstudies. Tevens zullen de ORF’s met behulp van een baculovirus systeem tot expressie gebracht worden. Hierbij zal onderzocht worden of in afwezigheid van genomisch DNA lege (capside) deeltjes worden gevormd die in dat geval gebruikt kunnen worden voor bindingsstudies aan gastheercellen.

Download publicatie