Publicaties

Integraal Maatschappelijk Ethisch Toetsingskader

Onderzoeksrapporten | 13.06.2002 |

Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM door dr. F.W.A Brom, drs. F.L.B. Meijboom, prof. dr. H.A.E. Zwart en dr. ir. M.T. Hilhorst. Publicatie vond plaats tijdens het symposium van 13 juni 2002 waarin dit rapport centraal stond. Het doel van dit rapport is het leveren van bouwstenen voor de explicitering van een integraal maatschappelijk ethisch toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen. Het doel van een dergelijk integraal kader is om de ethisch maatschappelijke afwegingen die een rol spelen bij biotechnologie zichtbaar te maken en daarmee een zelfstandige positie te geven binnen de evaluatie van biotechnologie, zowel binnen als buiten de juridische toetsingspraktijk. Bovendien moet een integraal maatschappelijk ethisch toetsingkader structuur geven aan de voortgaande maatschappelijke discussie over de ethische aanvaardbaarheid van bepaalde biotechnologische ontwikkelingen. De twee essentiële bouwstenen voor een integraal maatschappelijk ethisch toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen zijn (a) de verbreding van risico naar waardenaantastingen en (b) de analyse en prioritering van onderzoeksdoelen op basis van de waarde van deze doelen.

Download publicatie