Publicaties

Integraal Ethisch en Maatschappelijk Toetsingskader

Signaleringen | 28.06.2002 | 020628-03

In deze signalering stelt de COGEM de Minister van VROM op de hoogte van de vorderingen die de COGEM tot op heden heeft gemaakt betreffende het ontwerp, onder leding van Dr. F.W.A. Brom, van een Integraal Ethisch en Maatschappelijk Toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen. De signalering is opgesteld in het kader van de toezegging van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer tijdens de parlementaire behandeling van de Integrale Nota Biotechnologie in januari 2002, waarbij kamerbreed werd gevraagd om explicitering van een integraal toetsingskader voor de ethisch-maatschappelijke afwegingen.

Download publicatie