Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met picornavirus single-round-infectious-particles (SRIPs) op ML-I

Adviezen | 01.02.2024 | CGM/240201-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met zogenaamde ‘single-round infectious particles’ (SRIPs) die gebaseerd zijn op een drietal picornavirussen. In het genoom van deze picornavirussen zijn bepaalde genen verwijderd, waardoor geen nieuwe virusdeeltjes gemaakt kunnen worden. De productie van de SRIPs zal plaatsvinden op ML-II. In deze aanvraag verzoekt de aanvrager om verdere analyse van de SRIPs (in combinatie met cellen) op ML-I uit te voeren. De analysewerkzaam­heden betreffen zogenaamde ‘omics’ experimenten en cryo-elektronenmicroscopie/ tomografie (CryoEM/ET).
Door de aangebrachte deletie in het picornavirusgenoom, kan tijdens de productie van de SRIPs geen replicatiecompetent picornavirus gevormd worden. De aanvrager levert tevens gegevens van een tweetal experimenten aan, waarmee aangetoond wordt dat er geen vorming en verspreiding van nieuwe virusdeeltjes plaatsvindt na infectie van nieuwe cellen met SRIPs en derhalve geen recombinatie is opgetreden. Ook worden de geproduceerde SRIPs door middel van een PERT-assay gecontroleerd op afwezigheid van murine leukemia virus (MLV), dat gebruikt is om de productiecellen te maken die nodig zijn om de SRIPS te produceren. De COGEM is van oordeel dat deze PERT-assay voldoende gevoelig is om replicatiecompetent MLV aan te tonen.
Omdat de kans op aanwezigheid van replicatiecompetent picornavirus of MLV in de SRIPs verwaarloosbaar klein is, stemt de COGEM in met de omlaagschaling van voorgenomen werkzaamheden op ML-I. Op dit inperkingsniveau zijn de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie