Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met Marchantia polymorpha (Parapluutjesmos)

Adviezen | 30.09.2015 | CGM/150930-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) levermos Marchantia polymorpha (Parapluutjesmos). De aanvrager wil de rol van de genen betrokken bij de functie van auxine onderzoeken. Parapluutjesmos is een kosmopolitische soort die in vrijwel heel Nederland voorkomt.
Parapluutjesmos is tweehuizig met afzonderlijke mannelijke en vrouwelijke planten. Onder de juiste omstandigheden vormen de mannelijke planten zaadcellen die via water de eicellen op de vrouwelijke planten kunnen bereiken. Bevruchting van de eicel leidt tot de vorming van sporen die via de wind verspreid worden. Parapluutjesmos vormt ook
kleine celklompjes (gemmae) die voor vegetatieve vermeerdering kunnen zorgen.
De COGEM adviseert om open handelingen met gg-Parapluutjesmos waarbij géén sporen aanwezig zijn en waarbij geen gemmae vrij kunnen komen, onder PC-I (kweek) respectievelijk ML-I (transformatie) inperkingsniveau uit te voeren. Open handelingen waarbij sporen of gemmae vrij kunnen komen, adviseert de COGEM altijd in een veiligheidskabinet uit te voeren, zodanig dat uitsleep van de sporen of gemmae wordt voorkomen.
Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-Parapluutjesmos verwaarloosbaar klein.

Download publicatie