Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Candida lusitaniae

Adviezen | 22.01.2010 | 100122-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de gistsoort Candida lusitaniae. Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop laboratoriumwerkzaamheden met twee genetisch gemodificeerde (gg-)C. lusitaniae stammen ingeschaald dienen te worden. De aanvrager wil de twee gg-C. lusitaniae stammen gebruiken als modelorganismen in zijn onderzoek naar genen die betrokken zijn bij de biogenese van peroxisomen. Daartoe zullen in deze stammen op willekeurige wijze mutaties aan worden gebracht met behulp van chemische mutagenese of UV straling. De resulterende mutante gisten die een afwijkende biogenese van peroxisomen laten zien, worden nader onderzocht.
De COGEM kan verspreiding van C. lusitaniae onder de bevolking niet uitsluiten. De gistsoort veroorzaakt vooral ziekte in mensen met een verzwakte afweer of met andere ernstige aandoeningen. In deze patiëntengroep is de mortaliteit als gevolg van een infectie van het bloed met C. lusitaniae hoog. Over het algemeen zijn C. lusitaniae infecties echter goed te behandelen met antimycotica.

De COGEM adviseert de gistsoort C. lusitaniae in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Gebaseerd op deze indeling kan zij ermee instemmen dat de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden met de gg-C. lusitaniae stammen op ML-II niveau uitgevoerd worden. Op inperkingniveau ML-II is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie