Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een gene targeting systeem voor gerichte modificatie van planten

Adviezen | 05.06.2014 | CGM/140605-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een zogenoemd gene targeting systeem om planten gericht te modificeren. De aanvrager wil constructen in de plant brengen die onder andere sequenties van het Chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV) bevatten. CpCDV is een plantenvirus uit het genus Mastrevirus dat schade veroorzaakt aan de kikkererwt en de gewone boon. Het virus komt vooral voor in Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië en wordt door dwergcicaden overgedragen.
De CpCDV sequenties zorgen ervoor dat de constructen in de plant sterk worden vermeerderd. Hierdoor neemt in korte tijd de hoeveelheid DNA toe en wordt de expressie van de genen in het construct verhoogd. Dit verhoogt de kans dat een beoogd gen in het plantengenoom ingebouwd wordt. Door het ontbreken van bepaalde virale genen kan er geen infectieus virus worden gevormd en kunnen de transgene sequenties niet van cel naar cel verspreiden. De COGEM is daarom van mening dat het beschreven vectorsysteem biologisch ingeperkt is.
Er bestaat een theoretische kans op recombinatie met verwante virussen. In het uiterste geval kan een wild-type virus een transgene sequentie uit de vector opnemen, waardoor er in theorie een gemodificeerd virus ontstaat. De COGEM is daarom van mening dat het plantmateriaal vrij moet zijn van mastrevirussen.
De COGEM is van mening dat de door aanvrager beschreven handelingen op ML-I, PCM-I, PKM-I niveau plaats kunnen vinden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden op de genoemde inperkingsniveaus en onder navolging van het aanvullende voorschrift is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie