Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met chimere flavivirussen virussen

Adviezen | 19.12.2023 | CGM/231219-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (chimere) flavivirussen. De aanvrager is voornemens de chimere virussen te produceren in insecten- en animale cellen, en vervolgens insecten en animale cellen te infecteren met deze chimeren. De chimeren zijn gebaseerd op Tick-borne encephalitis virus (Orthoflavivirus encephalitidis, TBEV) en het Usutu virus (Orthoflavivirus usutuense, USUV) waarin (een aantal) structurele genen of een gedeelte van de 3’UTR regio met elkaar worden uitgewisseld.
De chimeren zullen bestaan uit een combinatie van een klasse 3 (TBEV) en een klasse 2 (USUV) pathogeen. De COGEM acht het onwaarschijnlijk dat de chimere virussen meer pathogeen of virulent zullen zijn dan de betreffende oudervirussen, maar zij kan niet uitsluiten dat de pathogeniteit of virulentie van de chimere virussen vergelijkbaar kunnen zijn met die van de oudervirussen (TBEV en USUV).
Alles in overweging nemende kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling op ML-III van de voorgenomen werkzaamheden, met inachtneming van het voorgestelde aanvullende voorschrift. De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-III, onder navolging van het voorgestelde voorschrift, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie