Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met actief slib uit afvalwateringzuiveringsinstallaties

Adviezen | 10.12.2019 | CGM/191210-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met actief slib afkomstig van een grootschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie. De aanvrager wil gaan onderzoeken όf en onder welke condities horizontale genoverdracht bij verschillende soorten micro-organismen in actief slib plaatsvindt. Daartoe zijn er in vitro kweeksystemen ontwikkeld, waarin slibmonsters uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie zullen worden opgekweekt. Aan de kweekcultures zal een plasmide met een breed gastheerbereik worden toegevoegd om de natuurlijke transformatie en horizontale genoverdracht te monitoren.
De aanwezigheid van pathogeniteitsklasse 3 micro-organismen in slibmonsters bij aanvang en tijdens de voorgenomen werkzaamheden is niet uit te sluiten, hoewel de hoeveelheden naar verwachting laag zijn. De aanvrager is voornemens slibmonsters te kweken in een afgesloten systeem en open handelingen in een veiligheidskabinet van klasse II met handschoenen uit te voeren. De COGEM adviseert om desinfectantia te gebruiken die effectief zijn tegen uiteenlopende micro-organismen en tegen schimmel- en bacteriesporen, en signaleert de noodzaak om handschoenen tot over de mouw te dragen tijdens de open handelingen om besmetting van de medewerker te voorkomen. Onder de voorgenomen inperkingsmaatregelen acht de COGEM de milieurisico’s verwaarloosbaar klein indien deze werkzaamheden op ML-II worden uitgevoerd.

Download publicatie