Publicaties

Inschaling van handelingen met Thellungiella Halophila

Adviezen | 19.12.2003 | 031219-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een verzoek tot wijziging van de bestaande vergunning GGO 02-011/1. De wijziging betreft een toevoeging van uitvoering van handelingen met genetisch gemodificeerde Thellungiella halophila (zoutkers) aan de bestaande vergunning. Deze plant wordt gebruikt bij onderzoek naar zouttolerantie in planten. De COGEM is van mening dat er onvoldoende gegevens bekend zijn over de reproductiestrategie van T. halophila. Op basis van de huidige kennis aangaande T. halophila kan niet vastgesteld worden in hoeverre de plant een strikte zelfbestuiver is. Ook is het niet duidelijk of de plant met verwante soorten uit de Nederlandse flora kan uitkruisen. De COGEM is daarom van mening dat maatregelen getroffen moeten worden om mogelijke bestuiving door insecten te vermijden. De COGEM adviseert om handelingen met genetisch gemodificeerde planten van T. halophila uit te voeren op PC-I en PK-II niveau. Hierbij dient als aanvullend voorschrift te worden opgenomen dat de verspreiding van zaden en reproductieve delen voorkomen moet worden.

Download publicatie