Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerde Tanacetum cinerariifolium

Adviezen | 19.05.2008 | 080519-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde plantensoort Tanacetum cinerariifolium. De aanvrager is voornemens om werkzaamheden met deze soort, al dan niet in associatie met insecten, uit te voeren op inperkingsniveau PK-II of op PK-I met aanvullende maatregelen.
T. cinerariifolium is niet aanwezig in de Nederlandse flora, maar wordt wel gekweekt in ons land. Aangezien T. cinerariifolium wordt bestoven door insecten zou bestuiving van planten die zich buiten de kas bevinden kunnen optreden. Daarom adviseert de COGEM tot het nemen van maatregelen om eventuele bestuiving via insecten te voorkomen.
T. cinerariifolium is loszadig, waardoor er een kans is dat zaden zich ongewenst zouden kunnen verspreiding buiten de kas. De COGEM adviseert daarom om maatregelen te nemen zodat verspreiding van zaad buiten de kas voorkomen wordt.
Concluderend is de COGEM van mening dat handelingen met T. cinerariifolium kunnen plaatsvinden als de in het advies beschreven aanvullende maatregelen gehanteerd worden. Dit betekent dat werkzaamheden met T. cinerariifolium kunnen plaatsvinden op inperkingsniveau PK-I met aanvullende maatregelen. Vinden handelingen op PK-II niveau plaats dan zijn aanvullende voorschriften niet nodig aangezien deze tot de standaard richtlijnen voor werkzaamheden in een PK-II kas behoren. De veiligheid van mens en milieu zal zodoende voldoende gewaarborgd blijven.

Download publicatie