Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerde Solanum soorten

Adviezen | 04.05.2005 | 050504-01

De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning, waarin handelingen met genetisch gemodificeerde planten vergund zijn onder Plantenkas-I (PK-I) inperkingsniveau. De vergunningaanvrager heeft gevraagd om tevens handelingen met genetisch gemodificeerde Solanum dulcamara en S. nigrum te mogen uitvoeren op dit niveau.Zowel S. dulcamara als S. nigrum komen in de Nederlandse flora voor waardoor kruisingen met genetische gemodificeerde planten zouden kunnen optreden. Tevens komen er andere kruisbare verwanten van S. nigrum in Nederland voor. De kans op spontane kruisingen met deze verwante soorten is echter klein aangezien deze soorten slechts schaars voorkomen en bovendien een variatie hebben in het aantal chromosomenparen. Zodoende is de kans op steriele nakomelingen groot.    Bestuiving van de wilde plantensoorten via insecten dient voorkomen te worden. De COGEM adviseert de gehele plant te omhullen met een insectennet of insectenkooi, aangezien het praktisch niet mogelijk is om slechts de bloeiwijzen in te hullen. S. dulcamara kan zich tevens ongeslachtelijke voorplanten via de wortelstokken. De COGEM wijst er daarom op dat de inrichtingsvoorschriften voor de PK-I kas conform de Regeling genetisch gemodificeerde organismen gehandhaafd dienen te worden.    Werkzaamheden kunnen onder PK-I niveau plaatsvinden met in acht name van de aanvullende maatregelen met het oog op het voorkomen van bestuiving door insecten. De COGEM acht in deze situatie de veiligheid voor mens en milieu voldoende gewaarborgd.

Download publicatie