Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerde planten

Adviezen | 01.12.2004 | 041201-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van handelingen in kassen met genetische gemodificeerde Dieffenbachia sp., Schefflera sp. en Ficus sp.. Deze planten komen voornamelijk voor in (sub)tropische gebieden. In Nederland komt alleen de Ficus carica in het wild voor.Voor zover bekend bevinden er zich geen kruisbare verwanten van Dieffenbachia sp., Schefflera sp. en Ficus sp. in de Nederlandse flora. De vorming van bloemen door Dieffenbachia sp. en Schefflera sp. vindt in Nederland alleen plaats in uitzonderlijke situaties. Ficus soorten zijn in de Nederlandse condities wel in staat tot vorming van bloeiwijzen. Echter gezien het feit dat de insecten noodzakelijk voor bestuiving in Nederland niet voorkomen acht de COGEM de kans op verspreiding van pollen verwaarloosbaar klein. De COGEM adviseert de handelingen met Dieffenbachia sp., Schefflera sp. en Ficus sp. uit te voeren op het laagste inperkingsniveau (PK-I). De COGEM beveelt uit voorzorg aan, de eventueel gevormde bloeiwijzen te verwijderen. Met de inachtneming van het bovenstaande acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij uitvoering van de voorgenomen experimenten verwaarloosbaar klein.

Download publicatie