Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerde Afrikaanse bolletjeskool

Adviezen | 23.06.2008 | 080623-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten van de soort Crambe abyssinica.
C. abyssinica komt van oorsprong niet in Nederland voor, maar wordt hier wel gekweekt. C. abyssinica heeft zich niet in Nederland gevestigd, maar komt af en toe voor als opslag uit gemorst zaad. Ook komen in Nederland verwanten van C. abyssinica voor.
C. abyssinica is overwegend zelfbestuivend, maar kan ook worden bestoven door insecten. Hierdoor zou bestuiving van planten die zich buiten de kas bevinden kunnen optreden. De ingebrachte genen zouden zich zo in het milieu kunnen verspreiden. Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM tot het nemen van maatregelen om eventuele bestuiving via insecten te voorkomen.

Concluderend is de COGEM van mening dat handelingen met C. abyssinica kunnen plaatsvinden als de in het advies beschreven aanvullende maatregelen gehanteerd worden. Dit betekent dat werkzaamheden met C. abyssinica kunnen plaatsvinden op inperkingsniveau PK-I met aanvullende maatregelen. Vinden handelingen op PK-II niveau plaats dan zijn aanvullende voorschriften niet nodig aangezien deze tot de standaard richtlijnen voor werkzaamheden in een PK-II kas behoren. De veiligheid van mens en milieu zal hiermee voldoende gewaarborgd blijven.

Download publicatie