Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerd Fluitenkruid

Adviezen | 07.02.2008 | 080207-03

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris). De aanvrager geeft aan dat door toepassing van genetische modificatie een bouwsteen voor leukemiemedicijnen in de plant geproduceerd wordt.
Fluitenkruid is een in Nederland algemeen voorkomende soort. De plant wordt bestoven door vliegen en andere insecten waardoor kruisingen met planten die zich buiten de kas bevinden zouden kunnen optreden. Daarom moeten maatregelen genomen worden om eventuele pollenoverdracht door insecten naar planten buiten de kas te voorkomen. De COGEM is derhalve van mening dat de handelingen met genetisch gemodificeerd Fluitenkruid in een insectendichte kas uitgevoerd dienen te worden. Indien de planten tijdens het experiment met behulp van insecten bestoven worden is de COGEM van mening dat een PK-II kas noodzakelijk is omdat de kans op ontsnapping van insecten uit deze kas verwaarloosbaar klein is. Indien geen insecten voor de bestuiving gebruikt worden volstaat ook een insectendichte PK-I kas.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat de werkzaamheden in een insectendichte kas dienen plaats te vinden. De risico’s voor mens en milieu acht zij dan verwaarloosbaar klein.

Download publicatie