Publicaties

Inschaling van de potplant Kalanchoe blossfeldiana

Adviezen | 18.11.2010 | 101117-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) potplant Kalanchoe blossfeldiana in een plantenkas. Tijdens handelingen met gg-planten onder ingeperkt gebruik dient verspreiding van transgenen naar het milieu voorkomen te worden.

K. blossfeldiana behoort met zijn vlezige bladeren tot de familie van de vetplanten (Crassulaceae) en komt oorspronkelijk voor op Madagaskar in een semi-droog klimaat. K. blossfeldiana is meerjarig en vorstgevoelig. De plant is een zelfbestuiver, hoewel bestuiving door insecten ook voor zou kunnen komen. Het stoffijne zaad wordt waarschijnlijk door de wind verspreid.

Kalanchoë soorten worden in Nederland veelvuldig verkocht als potplant. In de Nederlandse natuur komen desondanks geen Kalanchoë soorten voor, evenmin als wilde verwanten. K. blossfeldiana kan zich waarschijnlijk niet in Nederland vestigen vanwege het natte en koude klimaat. Uitkruising van transgenen vanuit de plantenkas naar Kalanchoë-soorten die buitenshuis worden gehouden is onwaarschijnlijk, maar kan niet uitgesloten worden.

De huidige K. blossfeldiana cultivars zijn ontstaan door veredeling, waarbij kruising met andere Kalanchoë soorten heeft plaatsgevonden, en worden via stekken vermeerderd. De gecultiveerde K. blossfeldiana kent een moeizame bevruchting en zaadvorming. Indien bevruchting van gekweekte K. blossfeldiana of andere Kalanchoë soorten met gg-pollen desondanks succesvol zou zijn en er vervolgens ook zaden worden gevormd, zou een hobbyist binnenshuis de benodigde omstandigheden kunnen creëren om plantjes uit de zaden op te kweken. De onwaarschijnlijke verspreiding van transgenen op deze manier zou echter beperkt blijven tot enkele voornamelijk binnenshuis gehouden Kalanchoë potplanten. De kans dat de transgenen zich na theoretische uitkruising naar een potplant verder verspreiden naar het buitenmilieu wordt, mede gezien dat Kalanchoë planten zich niet vestigen in de Nederlandse natuur, verwaarloosbaar klein geacht.

Op grond van de bovenstaande overweging is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg-Kalanchoe blossfeldiana in een PK-I plantenkas verwaarloosbaar klein zijn en dat bestuiving niet voorkomen hoeft te worden.

Download publicatie