Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Taraxacum kok-saghyz

Adviezen | 23.11.2015 | CGM/151123-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden onder ingeperkt gebruik met genetisch gemodificeerde (gg-) Taraxacum kok-saghyz (ook wel Russische paardenbloem genoemd) in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
T. kok-saghyz is een kruisbestuiver waarbij het stuifmeel door insecten wordt verspreid. Na de bevruchting vormt T. kok-saghyz zaad (nootjes) dat gemakkelijk van de plant loskomt. De nootjes zitten vast aan een parachuutje van pappusharen waardoor ze door de wind worden meegenomen. T. kok-saghyz komt niet in Nederland voor, maar het is niet uitgesloten dat de plant zich in Nederland kan vestigen. Ook is niet uitgesloten dat de plant kan kruisen met seksuele individuen van de veelvuldig in Nederland voorkomende Paardenbloem (T. officinale).
Gezien de eigenschappen van de plant is de COGEM van mening dat werkzaamheden met T. kok-saghyz alleen plaats kunnen vinden als er maatregelen worden genomen om insectenbestuiving te voorkomen. Ook is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om verspreiding van de nootjes te voorkomen.

Download publicatie