Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Ribes rubrum (Aalbes) en gg-Ribes nigrum (Zwarte bes)

Adviezen | 20.08.2020 | CGM/200820-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Ribes rubrum en Ribes nigrum in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
R.ribrum (Aalbes) en R. nigrum (Zwarte bes) zijn inheems in Nederland. Beide soorten worden gekweekt om hun eetbare bessen en de struiken komen ook aangeplant in tuinen voor. In de Nederlandse natuur zijn enkele kruisbare verwante soorten aanwezig. Voor beide soorten geldt dat er zowel zelfbestuiving, als kruisbestuiving door insecten plaatsvindt. Ribes-soorten hebben een vertakt oppervlakkig wortelstelsel waaruit worteluitlopers groeien die tot een plant kunnen uitgroeien.
Gezien bovenstaande adviseert de COGEM additionele maatregelen  te nemen bij werkzaamhedem met zowel gg-R. rubrum als gg-R. nigrum om insectenbestuiving te voorkomen. Indien er werkzaamheden met gg-R. rubrum of gg-R. nigrum in een volle grondkas worden uitgevoerd, adviseert de COGEM om maatregelen te nemen die verspreiding van ondergrondse plantendelen voorkomen.

Download publicatie