Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Brachypodium distachyon

Adviezen | 27.03.2019 | CGM/190327-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Brachypodium distachyon in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Deze grasachtige groeit onder andere in het Midden-Oosten en Zuid-Europa (Middellands Zeegebied) en heeft zich ook gevestigd in Australazië, Amerika en Azië. B. distachyon is in het verleden een enkele keer als adventief in Nederland aangetroffen, maar is sinds 1990 niet meer waargenomen in Nederland.
B. distachyon is een zelfbestuiver. Hoewel bloemen meestal dicht blijven, kunnen de bloemen onder bepaalde omstandigheden openen en kan er stuifmeel ontsnappen.
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de soort kan kruisen met in Nederland voorkomende verwante soorten, kan de COGEM dit echter ook niet geheel uitsluiten. De COGEM acht het daarom noodzakelijk om windbestuiving te voorkomen. B. distachyon vormt geen rhizomen en produceert relatief grote en lichte zaden met kafnaalden. Omdat de lichte zaden met kafnaalden mogelijk via kleding verspreid kunnen worden, en op basis van de ecofysiologische eigenschappen geen redenen zijn om aan te nemen dat B. distachyon niet in Nederland kan overleven, is de COGEM van oordeel dat er bij werkzaamheden met gg- B. distachyon ook aanvullende maatregelen nodig zijn om zaadverspreiding te voorkomen. Onder inachtneming van de aanvullende voorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- B. distachyon verwaarloosbaar klein.

Download publicatie