Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Panicum virgatum (switchgrass)

Adviezen | 10.08.2022 | CGM/220810-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Panicum virgatum in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
P. virgatum is een meerjarige grassoort, bekend onder de Engelse naam ‘switchgrass’. Het is oorspronkelijk afkomstig uit de warme en droge prairiegebieden in het Middenwesten van de Verenigde Staten. P. virgatum groeit optimaal tussen de 11 en 32 graden Celsius en kan goed tegen vorst. In Nederland wordt P. virgatum als tuinplant verkocht. Deze grassoort is ook buiten tuinen waargenomen. Andere Panicum-soorten komen voor als adventief of zijn verwilderd en behoren inmiddels tot de Nederlandse flora. Enkele soorten zijn in Nederland opkomend als onkruidsoorten.
De pollen van P. virgatum verspreiden zich via de wind, de plant kan zichzelf niet bestuiven. P. virgatum produceert ovale zaden die 2-3 mm in lengte zijn. Daarnaast verspreidt P. virgatum zich ook vegetatief via wortelstokken.
Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-P. virgatum naast de standaard inperkingsmaatregelen, windbestuiving voorkomen moet worden en dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om zaadverspreiding en verspreiding via ondergrondse plantendelen in een vollegrondskas, te voorkomen.

Download publicatie