Publicaties

Import and processing of soybean line BPS-CV127-9

Adviezen | 21.09.2009 | 090921-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn BPS-CV127-9 (hierna CV127 genoemd) voor import en verwerking. Deze lijn brengt een csr1-2 gen tot expressie waardoor de sojaplant tolerant is voor imidazolinone bevattende herbiciden. De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het tot expressie gebrachte gen een risico vormt voor het milieu.

Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over de eigenschappen die nodig zijn voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschap het verwilderingspotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht derhalve de kans dat incidenteel morsen binnen Nederland tot verspreiding van CV127 leidt, verwaarloosbaar klein.

Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn CV127, voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en daarom geen onderdeel heeft uitgemaakt van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie