Publicaties

Import and processing of herbicide tolerant soybean 305423

Adviezen | 19.12.2007 | 071219-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van genetisch gemodificeerde soja voor import en verwerking. Deze gg-soja bevat een gm-fad2-1 gen fragment en een gm-hra gen resulterend in respectievelijk een verhoogd vetzuurgehalte en tolerantie voor acetolactaat synthase remmende herbiciden.
Teelt van soja en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk. Soja beschikt niet over eigenschappen voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde genen het verwilderingspotentieel vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht de kans op ecologische risico’s van deze genetisch gemodificeerde soja daarmee verwaarloosbaar klein. De COGEM is echter van mening dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig is. Een volledige moleculaire karakterisering is van belang bij de beoordeling door de COGEM of er nadelige effecten kunnen optreden bij incidentele consumptie en/of vraat. Echter, de voedingsproeven met kippen geven hiervoor geen aanwijzingen.
De COGEM is derhalve van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij import van soja 305423 verwaarloosbaar klein zijn.
De COGEM realiseert zich dat ook andere instanties de voedsel- en veevoederveiligheid van deze sojalijn beoordelen. Het COGEM advies is afgegeven met de wetenschap dat een definitieve beslissing over dit dossier genomen zal worden op basis van een afweging van alle aspecten. Daarnaast is de COGEM van mening dat gezien de discussie omtrent de impact van de moleculaire karakterisering op de milieu-risicoanalyse dit onderwerp bediscussieert dient te worden binnen een Europese context. Dit ten einde te komen tot een gemeenschappelijke visie aangaande de minimale vereisten voor een moleculaire karakterisering.

Download publicatie