Publicaties

Handelingen met lentivirale getransduceerde zoogdiercellen buiten een veiligheidskabinet in een ML-I ruimte

Adviezen | 09.02.2004 | 040209-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over open handelingen met 3e generatie lentivirale (SIN) getransduceerde zoogdiercellen buiten een veiligheidskabinet in een ML-I ruimte. Voor het bestuderen van de getransduceerde cellen wenst de aanvrager gebruik te maken van een microscoop. Om praktische redenen kan deze handeling niet plaatsvinden in een veiligheidskabinet van klasse 2. Daarnaast zijn de microscopen gesitueerd in een ML-I ruimte. De in deze aanvraag getransduceerde zoogdiercellen worden gekweekt bij een temperatuur van 37°C gedurende minimaal twee weken. In deze periode wordt het medium minimaal twee keer ververst. Deze handeling, de halfwaardetijd van lentivirale vectoren en het verlies aan vermogen van deze lentivirale partikels om na binnendringen van een cel een volgende cel te infecteren, maakt aan-nemelijk dat de hoeveelheid lentivirale vectoren in deze twee weken gereduceerd is tot niet-detecteerbare hoeveelheden. De kans op blootstelling van de medewerker aan infec-tieuze virale vectorpartikels zal gezien het bovenstaande minimaal zijn, ook wanneer in beperkte mate handelingen buiten een veiligheidskabinet in een ML-I laboratorium worden uitgevoerd. De COGEM acht derhalve de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie