Publicaties

Handelingen met adenovirale getransduceerde cellen buiten inperking

Adviezen | 31.08.2005 | 050831-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met longcellen waarin een genetisch gemodificeerd (gg-) virus (adenovirale vector) is ingebracht. Handelingen met deze cellen dienen plaats te vinden in een ML-II ruimte. De apparatuur die gebruikt wordt voor de experimenten is echter niet aanwezig in een ML-I of ML-II ruimte. De aanvrager verzoekt derhalve de experimenten te mogen uitvoeren in een ruimte waaraan geen inperkingsniveau is toegekend (buiten inperking).De longcellijn is onsterfelijk gemaakt met een niet-gg hybride virus van Adenovirus type 12 (Ad12) en Simian virus 40 (SV40). Onbekend is welke delen van het Ad12 en het SV40 in de longcellen aanwezig zijn. De gg-adenovirale vector is gebaseerd op het genoom van Adenovirus type 5 (Ad5) en is zo vervaardigd dat deze zich niet kan vermenigvuldigen. Doordat in de longcellen ook het hybride virus aanwezig is, kan hiermee een interactie optreden en valt niet uit te sluiten dat de vector zich toch kan vermenigvuldigen of dat er een nieuw hybride virus ontstaat met onbekende eigenschappen. Als deze virussen zich verspreiden, kunnen ze een risico vormen voor mens en milieu. Het is tevens niet duidelijk of de cellen, voordat ze buiten inperking bestudeerd worden, nog vrije virusdeeltjes bevatten. Gezien de aard van de beoogde handelingen die buiten inperking, kan niet worden uitgesloten dat aƫrosolen gevormd worden, waardoor de vrije virusdeeltjes in het milieu kunnen komen. De COGEM is daarom van mening dat de veiligheid voor mens en milieu niet gegarandeerd kan worden, wanneer de voorgenomen experimenten buiten inperking worden uitgevoerd.

Download publicatie