Publicaties

Grootschalige productie van Streptococcus equi delta 928 ter bereiding van levend bacterieel vaccin tegen droes bij paardachtigen

Adviezen | 12.09.2001 | 010912-01

De aanvrager wil op commerciële schaal een levend vaccin tegen droes bij paarden produceren. Het vaccin bestaat uit de stam Streptococcus equi welke een deletie van 928 baseparen heeft ondergaan (S. equi TW928). Door de deletie bezit de stam voor paardachtigen een verminderde virulentie en een verminderde overlevingskans in het milieu. De betreffende stam is eerder beoordeeld in het kader van een milieu-introductie (CGM/981113-01). Aangezien het gastheerorganisme een pathogeen van klasse II is, kan de aangevraagde S. equi TW928 stam niet als IAB organisme erkend worden. De werkzaamheden worden ingeschaald onder ‘GILSP met afdoding’, echter de geproduceerde biomassa bestaat uit het beoogde product. Het product wordt uitgevuld in de commerciële verpakking. De aanvrager geeft aan de biomassa (het vaccin) over een filter te scheiden van het filtraat, dat daarna wordt geïnactiveerd met 0.5% formaline. In dit advies heeft de COGEM overwogen of de voorgestelde inactivatiemethode de veiligheid voor mens en milieu kan garanderen.

Download publicatie