Publicaties

Grootschalige productie van een vaccincomponent met behulp van genetisch gemodificeerde Escherichia coli

Adviezen | 11.02.2005 | 050211-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de grootschalige productie van een vaccincomponent met behulp van genetisch gemodificeerde Escherichia coli. Het vaccin is gericht tegen snuffelziekte bij varkens; ook wel progressieve atrofische rhinitis genoemd. Van de vaccincomponent (gedetoxificeerd dermonecrotisch toxine van Pasteurella multocida) is aangetoond dat het geen toxische eigenschappen meer bezit. Hiernaast is de gebruikte E. coli K12 stam, waarin het DNA-fragment tot expressie wordt gebracht, zodanig verzwakt dat deze niet buiten het laboratorium kan overleven. Het vaccin wordt geproduceerd in fermentoren met een maximaal volume van 3000 liter. Uit de kweekvloeistof wordt in verschillende stappen de vaccincomponent gezuiverd. De afvalstromen die tijdens het proces vrijkomen worden opgevangen in een afdodingstank en vervolgens 15 minuten bij 80 ºC verhit. Gezien de door de aanvrager overlegde gegevens acht de COGEM deze afdodingsmethode afdoende om de afvalstromen met daarin de resten van de genetisch gemodificeerde E. coli te inactiveren. Concluderend is de COGEM van mening dat met de inschaling van handelingen op MI-II niveau, de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is.

Download publicatie