Publicaties

Grootschalige productie van een influenza A vaccin in eieren

Adviezen | 24.10.2006 | 061024-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de risico’s van grootschalige productie van een genetisch gemodificeerd influenzavaccin in eieren. De productiewerkzaamheden wijken op enkele punten af van experimenten waarover de COGEM eerder geadviseerd heeft. Het betreft het inperkingsniveau (ML-II) van de productiefaciliteit, het uitvoeren van open handelingen in een zogenaamde LAF-kast en het grote productievolume (1200 liter per dag). De COGEM heeft deze aspecten beoordeeld.
 De productie van het vaccinvirus vindt plaats onder ML-II inperkingsniveau. De COGEM is van mening dat de aanwezige extra voorzieningen, zoals onderdruk, een sluis en HEPA filtering, de ML-II productiefaciliteit dusdanige fysische inperking bieden dat de kans dat het ggo vrijkomt uit de productiefaciliteit voldoende wordt ingeperkt.
 Het enten en oogsten van de eieren vindt plaats in een LAF-kast onder condities waarbij vaccinvirus mogelijk de productieruimte kan bereiken. Hierdoor zouden medewerkers besmet kunnen raken en het virus vervolgens kunnen verspreiden in hun omgeving. Wanneer geïnfecteerde personen tevens drager zijn van een wildtype influenzavirus zou door uitwisseling van genoomsegmenten eventueel een pathogeen virus kunnen ontstaan. De COGEM is daarom van mening dat besmetting van de medewerkers voorkomen dient te worden, hetzij door het enten en oogsten uit te voeren onder sterk inperkende condities, of door een afdoende persoonlijke bescherming van de medewerkers, zodat een vergelijkbare bescherming als onder ML-II condities bereikt wordt.

Download publicatie