Publicaties

Grootschalige productie van een influenza A vaccin in eieren

Adviezen | 22.02.2007 | 070222-03

In oktober 2006 heeft de COGEM geadviseerd over de risico’s voor mens en milieu bij de grootschalige productie van een genetisch gemodificeerd influenza A vaccin in eieren. Aan de hand van de aangeleverde informatie kon destijds niet uitgesloten worden dat bij het enten en oogsten van de eieren grote hoeveelheden vaccinvirus in de ruimte zou kunnen komen. Medewerkers zouden hierdoor besmet kunnen raken en het virus vervolgens kunnen verspreiden in hun omgeving. Wanneer geïnfecteerde personen tevens drager zijn van wildtype influenzavirussen, zou eventueel een pathogeen virus kunnen ontstaan. Verder kon op basis van de aanwezige informatie geen uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van de inactivatiemethode van het genetisch gemodificeerd organisme (ggo). Inactivatie moet voorkomen dat levend virus in het uiteindelijke vaccin aanwezig is.
De aanvrager heeft hierop aanvullende informatie over het productieproces en de inactivatie aangeleverd. De COGEM is gevraagd hierover te adviseren.
 De COGEM is van mening dat de aanvrager aannemelijk gemaakt heeft dat er geen grote hoeveelheden aerosolen vrijkomen tijdens het ent- en oogstproces. Derhalve acht zij het dragen van een beschermende bril en een halfgelaatsmasker met een zogenaamd P3 filter afdoende om de medewerker te beschermen tegen een infectie met het vaccinvirus.
 Daarnaast is de COGEM van mening dat de inactivatiemethode van het ggo effectief is. Gezien dit alles acht zij de risico’s voor mens en milieu bij de beschreven werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie