Publicaties

Gentechdebat op scherp: invalshoeken voor een vruchtbare dialoog

Signaleringen | 23.03.2017 | CGM/161004-03

Het boek ‘Gentechdebat op scherp; invalshoeken voor een vruchtbare dialoog’ bevat overzicht van acht COGEM signaleringen over de aard, kenmerken en dynamiek van het gentech debat en de uitwerking daarvan: hoe ziet dit debat eruit en wat is er in de loop der jaren veranderd of misschien nog wel belangrijker: wat hebben we eigenlijk geleerd?

Per signalering geven externe experts betrokkenen hun persoonlijke reflectie op de inhoud en de impact – of het uitblijven daarvan – in politiek en maatschappij. De reflecties van Hedwig te Molder, Pieter van Geel, Wiebe Bijker, Lucas Evers, Jan Wisse, Annemarie Breukers, Maaike Raaijmakers, en Lotte Asveld bieden een waardevolle verdieping van de signaleringen vanuit de huidige situatie en vanuit verschillende gezichtsvelden.

In het slothoofdstuk kijkt Frans Brom terug op zijn periode als voorzitter van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten van de COGEM en geeft hij zijn eigen reflectie op dit overzicht van het gentechdebat in Nederland.

Het gentechdebat wordt niet alleen beheerst door de snelle ontwikkelingen en beloftes die deze technologie oproept, maar ook door vragen en onzekerheden. En bij alle voortgang, geven de discussies ook blijk van een aantal constanten. In dit licht verjaren signaleringen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht niet snel. De COGEM beoogt met deze bundel de discussie levendig te houden.

Download publicatie