Publicaties

Genoomanalyse van algenvirussen

Adviezen | 31.08.2001 | 010831-07

De aanvrager geeft aan dat hij voornemens is sequenties te isoleren en te karakteriseren die afkomstig zijn van een algenvirus dat specifiek de zeealg Phaecystis kan infecteren. Het voorgenomen onderzoek maakt deel uit van de ontrafeling van de genoom sequentie van virussen die tot de Phycodnavirus familie behoren. Hiertoe wil de aanvrager genomische virus-DNA fragmenten of RNA sequenties isoleren uit lysaten afkomstig van in kweek gebrachte zeealgen. De verkregen fragmenten, genomisch en cDNA, zullen worden gekloneerd en vervolgens worden gekarakteriseerd m.b.v. sequentieanalyse. Phycodnavirussen zijn naakte virussen met een dubbelstrengs DNA genoom dat in grootte varieert van 160-380 bp. Virussen uit deze virusfamilie infecteren zeer specifiek ééncellige zeealgen soorten.

Download publicatie