Publicaties

Genereren van recombinant adenovirus vectoren voor immuniteitsstudies

Adviezen | 03.09.2002 | 020823-08

Ten behoeve van immuniteitsstudies wil de aanvrager adenovirale vectoren genereren die structurele eiwitten van het Marburg virus en het Lassa virus tot expressie brengen. De uiteindelijke vaccinatie experimenten zullen in de Verenigde Staten uitgevoerd worden. Aangezien de aanvrager handelingen wil gaan uitvoeren met sterk ziekteverwekkende virussen (pathogeniteitsklasse 4) is de COGEM om advies gevraagd. Voor de productie van adenovirale vectoren met structurele eiwitten van Ebola van dezelfde aanvrager heeft de COGEM al eerder positief geadviseerd. Mede op basis van dit eerdere advies en omdat er geen kans is op het ontstaan van volvirulente virussen adviseert de COGEM conform het inschalingsvoorstel van Bureau GGO.

Download publicatie