Publicaties

Gebruik van een beta-counter voor het uitvoeren van metingen aan transgene cellijnen buiten een VMT- of C-I laboratorium

Adviezen | 20.06.2001 | 010620-01

Genetisch gemodificeerde cellijnen worden uitgezaaid in de daarvoor bestemde 6-, 24- of 96-wells platen. De aanvragers hebben aangegeven dat het cellijnen betreft welke op VMT-niveau ingeschaald worden. Na een incubatieperiode wordt het niet radioactieve kweekmedium verwijderd en worden radioactief gelabelde reagentia toegevoegd. Alvorens de platen van het VMT laboratorium naar het isotopenlaboratorium worden vervoerd worden zij afgesloten met een seal-sticker. De hoeveelheid radioactieve agentia die door de cellen zijn opgenomen worden gemeten met behulp van een scintillatieteller (beta-counter).

Download publicatie