Publicaties

Gebruik van chimere SIV/HIV (SHIV) virussen als challenge virus in vaccinatie studies

Adviezen | 12.02.2001 | 010212-03

Doelstelling van het onderzoek is de vaccinatie van rhesusapen met prototype HIV vaccins teneinde deze apen te beschermen tegen infectie met SHIV. In een eerder afgegeven beschikking zijn voor handelingen met apen in combinatie met SHIV (DGM/SVS GGO 00-105) een aantal aanvullende voorschriften opgenomen. Op verzoek van de aanvrager wordt een tweetal aanvullende voorschriften heroverwogen. 1. In het dierverblijf wordt een onderdruk gehandhaafd van tenminste 30 Pa ten opzichte van de heersende atmosferische druk.2. In de luchtafvoer is een HEPA-filter aanwezig.

Download publicatie