Publicaties

Gebruik en functioneren filtertopkooien

Adviezen | 20.01.2003 | 030120-01

Kleine genetisch gemodificeerde proefdieren dienen voor bepaalde onderzoeksdoeleinden gehouden te worden in gesloten kooien, ook wel filtertopkooien genoemd. De COGEM is om advies gevraagd om te beoordelen in hoeverre ze voldoende bescherming bieden voor mens en milieu, en welke voorschriften hiervoor gehanteerd moeten worden.Filtertopkooien zijn alleen geschikt voor kleine proefdieren. Uit de praktijk blijkt dat de kans op kruisbesmettingen met genetisch gemodificeerd materiaal verwaarloosbaar klein is. Daarbij is voornamelijk een correct gebruik van filtertopkooien van belang om de fysische inperking te handhaven en in mindere mate het type van kooi van belang. De COGEM is van mening dat filtertopkooien, mits juist gebruikt door getraind personeel, een voldoende mate van inperking bewerkstelligen waarbij de bescherming van mens en milieu gewaarborgd blijft.

Download publicatie