Publicaties

Functionele gevolgen van veranderde expressie van het renine-angiotensine systeem (RAS)

Adviezen | 02.06.2001 | 010206-02

De doelstelling van de in de oorspronkelijke kennisgeving 97-239 beschreven werkzaamheden richt zich op de overexpressie en downregulatie van componenten van het renine-angiotensine systeem in cellijnen en cardiovasculair weefsel waarbij de functionele gevolgen worden bestudeerd. Ter voorbereiding van de destijds afgegeven beschikking (DGM/SVS GGO 97-239) heeft de COGEM geadviseerd (CGM/980205-02) het betreffende project in te schalen op D-II niveau. In 1999 heeft een wijziging van de beschikking plaatsgevonden naar aanleiding van wijziging ingediend door de aanvragers (DGM/SVS GGO 97-239/1). De huidige kennisgeving betreft een wijziging waarbij de aanvragers verzoeken de geïnjecteerde ratten acht weken na infectie over te brengen naar een faciliteit met een D-I status.

Download publicatie