Publicaties

Functionele analyse van genen uit hyperthermofiele micro-organismen

Adviezen | 12.06.2002 | 020612-09

De voorgenomen experimenten hebben betrekking op het onderzoek naar de structuur en functie van genen en genproducten afkomstig uit niet pathogene, (extreem) thermofiele bacteriën en archaea. De adviesvraag heeft betrekking op de klonering van genen die coderen voor metabole enzymen en regulatoren in de gastheren Sulfolobus solfataricus en Sulfolobus acidocaldarius. Hiertoe zal de aanvrager gebruik maken van een tweetal shuttle vectoren, pEXs en pKMSD48 en een aantal nog te ontwikkelen vectoren, die afgeleid zijn van het fusellovirus SSV1 (Sulfolobus shibatae virus 1).Verscheidene Sulfolubus species zijn geïsoleerd en gekarakteriseerd en vele bevatten extrachromosomale genetische elementen zoals virussen en (conjugatieve) plasmiden met een breed gastheerbereik. De natuurlijke gastheer van SSV1 is Sulfolobus shibatae die behoort tot de extreem thermofiele zuurminnende Archaeabacteriën. De aanvrager geeft aan dat SSV1 zeer specifiek is voor het genus Sulfolubus.

Download publicatie