Publicaties

Fase 2a klnische studie met L. lactis stam AG011 tegen matige ulceratieve colitis

Adviezen | 21.08.2008 | 080821-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een fase 2a klinische studie met de bacterie Lactococcus lactis (L. lactis) AG011. Deze recombinante bacterie brengt het humaan interleukine-10 (hIL-10) gen tot expressie. HIL-10 wordt getest als ontstekingsremmer bij patiënten met een matige vorm van ulceratieve colitis (UC). UC is een (chronische) ontsteking van de dikke darm en wordt gekenmerkt door buikpijn, diarrhee of juist constipatie en gewichtsverlies.

AG011 is de naam van een recombinante L. lactis stam in gevriesdroogde (poeder) vorm die geschikt is voor orale en/of rectale toediening. De ouderstam L. lactis is een niet-pathogene bacterie die ook wordt gebruikt in de zuivelindustrie. AG011 bevat het hIL-10 gen op de plaats van een gen coderend voor thymine productie. Deze stof is essentieel voor DNA replicatie en komt niet vrij in de natuur voor waardoor de stam afhankelijk is van toevoeging van thymine/thymidine om zich te vermenigvuldigen.  Bovendien is de stam niet meer in staat te overleven in haar natuurlijke omgeving zonder specifieke toevoegingen. De bacteriestam is hierdoor sterk biologisch ingeperkt.

Patiënten die deelnemen aan de studie worden niet gehospitaliseerd maar dienen het middel zelf thuis toe. Na toediening zal de bacterie gedurende korte tijd met de feces worden uitgescheiden en in het milieu terecht komen. Elke week worden de patiënten in het ziekenhuis gecontroleerd en worden monsters genomen om uitscheiding van de bacterie te monitoren.
Gezien de niet-pathogene eigenschappen van L. lactis AG011 en de biologische inperking ervan, is de COGEM van mening dat de kans verwaarloosbaar klein is dat het organisme zich kan handhaven in het milieu. De COGEM is voor deze klinische studie daarom van mening dat risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie