Publicaties

Experimentele maagdarm-infecties met recombinante verotoxine-coderende bacteriofagen in herkauwers

Adviezen | 26.09.2003 | 030924-01

Escherichia coli bacteriën kunnen geïnfecteerd zijn met virussen (bacteriofagen) die verotoxine produceren. Dergelijk geïnfecteerde bacteriën komen van nature voor in de pens van herkauwers. Consumptievlees dat in aanraking komt met besmet slachtafval kan met deze E. coli geïnfecteerd raken waardoor maagdarminfecties bij de mens kunnen ontstaan. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de verspreidingsmogelijkheden van verotoxine dragende bacteriofagen in schapen. De experimenten zullen uitgevoerd worden in ingeperkte dierverblijven. Hiertoe worden recombinante bacteriofagen gebruikt waarin een antibioticumresistentiegen (kanamycine) is aangebracht. Door detectie van het kanamycine resistentiegen kan het infectieproces in de darmflora van schapen gevolgd worden. Het verotoxine gen is onschadelijk gemaakt doordat het kanamycine resistentiegen hierin gekloneerd is. De COGEM is van mening dat voldoende aangetoond is dat het verotoxine gen geïnacti-veerd is als gevolg van de insertie van het kanamycine resistentie gen. Derhalve acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein indien de laboratorium-werkzaamheden uitgevoerd worden onder de voorgestelde inperkingsmaatregelen.

Download publicatie