Publicaties

Environmental Risk Analysis

Adviezen | 23.12.2004 | 041223-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de opzet en de inhoudelijke invulling van de “Environmental Risk Analysis” (ERA-tabel) behorende bij vergunningaanvraag IM 04-004 betreffende genetisch gemodificeerde aardappelen. Om een breed inzicht te krijgen in de structuur van de ERA-tabel heeft de COGEM tevens een eerder verschenen ERA-tabel beoordeeld. De COGEM is van mening dat de structuur en de inhoudelijke invulling van de beoordeelde ERA-tabellen adequaat en gedetailleerd is. De tabellen zullen volgens de COGEM bijdragen aan een verbeterd inzicht van de risicoanalyse, ook voor niet direct betrokkenen. De COGEM wijst op de mogelijkheid om een verklarende tekst betreffende de klassenindeling van veldexperimenten toe te voegen aan de ERA-tabel, zodat de opbouw en de inhoud van de tabel verder verduidelijkt worden.

Download publicatie