Publicaties

Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

Onderzoeksrapporten | 05.03.2015 | CGM 2015-01

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft in het kader van de Trendanalyse Biotechnologie een voorstudie laten doen door TNO waarin de ontwikkelingen in de Nederlandse biotechnologiesector vanaf 2007 in kaart zijn gebracht.

Om de positie van de biotechnologiesector en de bedrijvigheid daarbinnen in kaart te kunnen brengen, hebben de onderzoekers een database van 600 Nederlandse biotechnologiebedrijven opgesteld. Dat was belangrijk omdat de gehanteerde definities van biotechnologie vaak niet duidelijk zijn, en omdat er grote verschillen zijn in het aandeel van de biotechnologie binnen de activiteiten van bedrijven (“dedicated” en “diversified”). Traditioneel wordt in de biotechnologie een onderscheid gemaakt tussen de rode (farma & gezondheid), groene (agro & food) en witte (industriële productie) biotechnologie. De bedrijven zijn onderdeel van een omvangrijk ecosysteem, met een groot aantal organisaties, waaronder onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties, en juridische en financiële adviseurs.

Het rapport geeft een beeld van de omvang en het economisch belang van de biotechnologie. Dat is niet eenvoudig, omdat de biotechnologie thans volledig geïntegreerd is binnen verschillende economische sectoren. Zo blijkt dat in vijf van de negen topsectoren biotechnologie dominant aanwezig is.

Ondanks de financiële crisis van de afgelopen jaren blijken de private R&D investeringen te groeien. Daarentegen wordt geconstateerd dat de publieke R&D investeringen sterk afnemen. Bij de overheid is er sprake van een heroriëntering van subsidies en specifieke investeringen naar algemene fiscale instrumenten.

Het tweede deel van het rapport is gewijd aan de toekomst van de biotechnologie. Het analyseert eerst de brede demografische, economische, sociale en politieke trends en ontwikkelingen in wetenschap en technologie in een internationale context. Vervolgens worden de zwaktes en bedreigingen voor de Nederlandse biotechnologie onderzocht.

Daaruit blijkt dat, zowel de private als publieke financiering een punt van zorg zijn, alsmede een dreigende vermindering van de industriële basis, omdat bedrijven hun activiteiten buiten Nederland verleggen. Toch blijft de sterke positie van Nederland op het gebied van fundamenteel en strategisch onderzoek een uitstekende basis voor de toekomst. Een belangrijke kracht van het Nederlandse innovatiesysteem is de sterke en gediversifieerde infrastructuur en partnerships. De groeiende vraag naar nieuwe diagnostiek en medicijnen, de vraag naar voedsel, en de vraag naar duurzame, biobased producten biedt de Nederlandse biotechnologie kansen.

Als belangrijkste conclusies van het rapport, identificeert de COGEM de volgende punten:

  • De Nederlandse biotechnologiesector is van aanzienlijk economisch belang.
  • De situatie in de biotechnologiesector in Nederland is in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van 2007 met veel kleine gespecialiseerde bedrijfjes en weinig doorgroei.
  • Biotechnologie integreert in andere sectoren en wordt een enabling technology.
  • Het verschil tussen genetische modificatie en andere vormen van biotechnologie vervaagt waardoor de houdbaarheid van de ggo-regelgeving onder druk komt te staan.
  • Het onderscheid tussen rode, groene en witte biotechnologie zal in de toekomst steeds moeilijker te maken zijn.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

 

Download publicatie