Publicaties

Contaminatie met niet vergunde-Bt10 maïs

Signaleringen | 06.04.2005 | 050406-01

Middels deze brief signaleert de COGEM naar aanleiding van het bericht dat in de Verenigde Staten er abusievelijk een vermenging is opgetreden tussen de genetisch gemodificeerde maïslijnen Bt10 en Bt11, dat Europese en nationale autoriteiten niet adequaat geïnformeerd zijn en schetst zij het belang van goede monitoring, detectie en traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen.

Download publicatie