Publicaties

Clinical application of genetically modified organisms VNP20009 and TAPET-CD

Adviezen | 02.01.2002 | 011228-01

De COGEM kan instemmen met de verlening van een vergunning op aanvraag BGGO 01/10. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de kans op verspreiding in het milieu van de twee te gebruiken Salmonella typhimurium stammen VNP20009 en TAPET-CD, zeer klein is. Daarnaast is de kans op een mogelijk negatief effect na infectie met deze stammen bij derden vrijwel uitgesloten. De COGEM acht het wenselijk dat de studie wordt uitgevoerd volgens het door de aanvrager ingediende klinisch protocol #CLI-022, waarbij met name moet worden vastgehouden aan de in het protocol beschreven inclusie en exclusievoorwaarden.

Download publicatie