Publicaties

Classificatie van het Pseudorabiƫsvirus

Adviezen | 26.06.2007 | 070626-01

Pseudorabiës is een ernstige ziekte bij varkens welke veroorzaakt wordt door een alpha-herpesvirus. Het varken is de belangrijkste gastheer voor het Pseudorabiësvirus (PRV), maar ook honden, katten en runderen kunnen geïnfecteerd raken en hieraan sterven. Vooral jonge biggen zijn vatbaar voor het virus waarbij de mortaliteit hoog is. Bij oudere biggen kan de infectie ook subklinisch verlopen. Sinds 1993 wordt in Nederland verplicht gevaccineerd tegen PRV.
Voorheen heeft de COGEM geadviseerd PRV in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Bij deze inschaling van PRV is gesteld dat deze classificatie herzien moet worden wanneer de vaccinatieplicht wordt opgeheven. Het opheffen van de vaccinatieplicht leidt na verloop van tijd tot een populatie met minder weerstand tegen en een grotere gevoeligheid voor PRV. Wanneer deze dieren geïnfecteerd raken met PRV, kan het virus zich snel verspreiden.
Per 1 januari 2007 is een vaccinatieverbod voor PRV van kracht geworden.Het criterium ‘er is geen effectief vaccin beschikbaar of preventieve vaccinatie vindt in de praktijk niet plaats’ van pathogeniteitsklasse 3 is vanaf het ingaan van het vaccinatieverbod van toepassing op de huidige situatie.
 Daarom adviseert de COGEM om PRV omhoog te schalen naar pathogeniteitsklasse 3 voor dierpathogenen. Naar de mening van de COGEM biedt deze inschaling voldoende waarborg om bij ggo-werkzaamheden met PRV verspreiding van het virus in het milieu te voorkomen.
 

Download publicatie