Publicaties

Classificatie van het Afrikaanse paardenpestvirus

Adviezen | 24.04.2007 | 070424-01

Het Afrikaanse paardenpestvirus veroorzaakt met name in Afrika onder paardachtigen de ernstige ziekte Afrikaanse paardenpest, waarbij de mortaliteit 70-95% kan bedragen. Het virus wordt overgedragen door knutten, waarvan Culicoides imicola als belangrijkste wordt gezien. Deze komt niet in Nederland voor. Daarnaast is hoogstwaarschijnlijk ook C. obsoletus verantwoordelijk voor verspreiding. Deze vector was het afgelopen jaar de oorzaak van de verspreiding van het Bluetongue virus en van de uitbraak van de ziekte blauwtong onder schapen in Nederland, Belgiƫ en Duitsland.

In 2006 heeft de COGEM een advies uitgebracht over de indeling van dierpathogene virussen, welke gebaseerd is op verschillende criteria. In dit advies is onder meer het Afrikaanse paardenpestvirus behandeld en ingeschaald als een pathogeniteitsklasse 2 organisme. De afwezigheid van een vector verantwoordelijk voor verspreiding van het virus in Nederland vormt de basis van deze inschaling. Echter, nu blijkt dat C. obsoletus als geschikte vector ook in Nederland aanwezig is. Hierdoor kan het virus zich in principe in Nederland verspreiden. Aangezien het virus daarnaast een ziekte veroorzaakt die gekenmerkt wordt door een hoge mortaliteit, adviseert de COGEM om Afrikaanse paardenpestvirus in te delen in een hogere pathogeniteitsklasse, namelijk klasse 3. De COGEM is van mening dat deze indeling, tezamen met bijbehorende inrichtings- en werkvoorschriften, de veiligheid voor mens en milieu bij ggo-werkzaamheden met het virus waarborgen.

Download publicatie