Publicaties

Classificatie van Hepatitis delta virus en inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde HDV deeltjes

Adviezen | 07.07.2010 | 100707-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Hepatitis-delta-virus (HDV). Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop de in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerd HDV ingeschaald dient te worden.
Het HDV is een defectief virus dat alleen in aanwezigheid van het Hepatitis-B-virus (HBV) in staat is om in menselijke cellen te vermenigvuldigen en infectieuze virusdeeltjes te produceren. Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 350 miljoen mensen met een chronische HBV-infectie, waarvan ongeveer 15 tot 20 miljoen mensen tevens geïnfecteerd zijn met HDV. Patiënten die geïnfecteerd zijn met beide virussen ontwikkelen vaak een hevigere vorm van leveronsteking (hepatitis) dan patiënten die alleen geïnfecteerd zijn met HBV. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er een effectief vaccin beschikbaar tegen HBV. Hierdoor is ook het aantal infecties met HDV sterk afgenomen.
Gezien de beschikbaarheid van een effectief vaccin voor HBV en het feit dat het HDV van HBV afhankelijk is voor de vermenigvuldiging en de productie van infectieuze virusdeeltjes, adviseert de COGEM het HDV te classificeren als klasse 2 pathogeen.
Gebaseerd op deze indeling kan de COGEM instemmen met de door aanvrager voorgestelde inschaling van de in vitro werkzaamheden op inperkingsniveau ML-II. Om de mogelijke transmissie van het virus te voorkomen, vindt de COGEM dat open handelingen in een veiligheidskabinet klasse II uitgevoerd moeten worden. Daarnaast acht de COGEM het dragen van handschoenen tot over de mouw van de werkkleding, vaccinatie van de werknemers tegen HBV en controle op een afdoende antistof-titer noodzakelijk.
Op genoemd inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschiften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie